The Daily Manila Shimbun

 

INDIEPENDIENTE @ TIU Theater

June 20, 2019

A concert dubbed INDI-PENDYENTE.III was held last June 12, 2019 at TIU Theater in Makati Central Square. According to musician Job Vesh, the concert is the third performed by various artists using mostly indigenous instruments as a their way of celebrating Independence Day.
Ang Indiependiente ay isang KONSYERTO na malayang
pagpapahayag ng saloobin sa pamamagitan ng KULTURA , SINING SAYAW, AWIT at MUSIKA.
Ang bawat isa o grupo na alagad ng SINING ay may layang ibahagi ang kanilang DIWA sa ARAW NG KALAYAAN.

Ang kanilang OBRA ay sumasalamin din sa kasaysayan ng kanilang pinagmulan at ng ating INANG BAYAN, the organizers said.